3620
096 232 1688
hangquangchau24h.vn@gmail.com

Phí hải quan là gì? Các quy định về kê khai và phí hải quan

Phí hải quan là gì? Khi nào phải đóng phí này? Quy định về kê khai và nộp phí hải quan hiện nay như thế nào? Mời bạn theo dõi nội dung bài viết dưới đây để có câu trả lời chi tiết nhất.

Bên cạnh thuế hải quan, phí hải quan cũng là một trong những khoản phí mà các cá nhân và doanh nghiệp phải nộp khi nhập hàng Trung Quốc về Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực sự hiểu rõ về loại phí này.

Phí hải quan là gì?

Phí hải quan được hiểu là số tiền mà các cá nhân hoặc doanh nghiệp phải đóng để phục vụ cho công việc chuẩn bị giấy tờ, phí tàu xuất nhập khẩu hay hoặc các chi phí phát sinh khác.

Theo Điều 4, Thông tư 14/2021/TT-BTC mức thu phí hải quan được quy định như sau:

 • Phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh: 20.000 đồng/ tờ khai.
 • Phí kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: 200.000 đồng/01 đơn.
 • Phí cấp sổ ATA: 1.000.000 đồng/sổ.
 • Phí cấp lại sổ ATA: 500.000 đồng/sổ.
 • Lệ phí đối với hàng hoá quá cảnh: 200.000 đồng/tờ khai.
 • Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường bộ (gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo): 200.000 đồng/phương tiện.
 • Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường thủy (gồm: tàu, ca nô, đầu kéo, sà lan): 500.000 đồng/sổ.
phí hải quan là gì
Phí hải quan là gì? Được quy định như nào?

Xem thêm: Hướng dẫn cách đọc tờ khai hải quan xuất nhập khẩu

Các trường hợp miễn thu phí, lệ phí hải quan

Theo Thông tư, miễn thu phí, lệ phí hải quan đối với các trường hợp sau đây:

 • Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân,… cá nhân (được miễn thuế trong định mức theo quy định); quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hành lý mang theo người; hàng bưu phẩm, bưu kiện được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế (các khoản thuế theo quy định) phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có trị giá hải quan dưới 500.000 đồng hoặc có tổng số tiền thuế (các khoản thuế theo quy định) phải nộp dưới mức 50.000 đồng cho một lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu.
 • Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới trong định mức theo quy định.
 • Phương tiện vận tải thường xuyên qua lại biên giới được quản lý theo phương thức mở sổ theo dõi, không quản lý bằng tờ khai.
 • Hàng hóa, phương tiện quá cảnh được miễn theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc cam kết của Chính phủ Việt Nam.

Quy định về kê khai, nộp phí, lệ phí hải quan

Theo điều 5 của Thông tư số 14/2021/TT-BTC có quy định:

Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí

Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí khi:

 • Đăng ký tờ khai đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
 • Đề nghị cấp sổ ATA đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập theo quy định tại Nghị định số 64/2020/NĐ-CP .
 • Khi nộp đơn đề nghị cơ quan hải quan kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cách nộp lệ phí

Phi, lệ phí phải được nộp bằng tiền mặt hoặc nộp bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Lệ phí nộp vào ngân sách nhà nước hoặc tài khoản của tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí.

Phí nộp vào tài khoản tiền gửi thu phí của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản của tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí.

Đối với trường hợp đăng ký tờ khai nhiều lần trong tháng, người nộp phí, lệ phí có thể đăng ký với tổ chức thu phí, lệ phí để thực hiện nộp phí, lệ phí theo tháng.

Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Để nộp tiền vào ngân sách nhà nước bạn có thể thực hiện theo hai phương thức sau:

Nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo phương thức trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan thu, ngân hàng.

Với phương thức nộp tiền này, bạn sẽ làm theo trình tự các bước như sau:

 • Bước 1: Người nộp ngân sách nhà nước lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc gửi trực tiếp các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu nộp tiền vào ngân sách nhà nước tới Kho bạc Nhà nước, ngân hàng hoặc cơ quan thu để làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước.
 • Bước 2: Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan tiếp nhận yêu cầu nộp ngân sách nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu người nộp ngân sách nhà nước nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Sau đó, làm thủ tục thu tiền mặt từ người nộp tiền hoặc thu tiền qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà người nộp sử dụng để nộp ngân sách nhà nước. Khi việc thu tiền hoàn tất, người nộp tiền sẽ được cấp chứng từ nộp ngân sách nhà nước.

Nộp tiền ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử

– Đối với trường hợp nộp ngân sách qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế:

 • Người nộp tiền đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.
 • Lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước, sau đó xác nhận chấp nhận nộp tiền.
 • Gửi chứng từ nộp ngân sách nhà nước tới cơ quan quản lý thuế theo phương thức điện tử.

– Đối với trường hợp nộp ngân sách nhà nước qua dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán:

 • Người nộp ngân sách nhà nước đăng nhập vào tài khoản được ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung cấp trên ứng dụng thanh toán điện tử.
 • Lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo chỉ dẫn trên hệ thống.

– Trường hợp nộp ngân sách nhà nước qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia:

 • Người nộp ngân sách nhà nước đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 • Lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo chỉ dẫn trên hệ thống.
phí hải quan là gì 1
Thủ tục nộp phí hiện nay khá đơn giản

Quản lý và sử dụng phí

Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định như sau:

– Cơ quan hải quan được để lại toàn bộ số tiền phí thu được, để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Trong đó:

 • Số tiền phí được để lại được quản lý và sử dụng theo quy định tại Nghị định 120/2016/NĐ-CP; trong đó, các khoản chi khác phục vụ thu phí bao gồm cả chi trả chi phí ủy nhiệm thu phí, lệ phí được trích từ nguồn thu phí hải quan của cơ quan hải quan.
 • Mức phí trả cho bên ủy nhiệm thu theo thỏa thuận giữa cơ quan hải quan và bên được ủy nhiệm thu theo quy định tại Điều 39 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện lập dự toán số thu từ phí, lệ phí và nhu cầu chi đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm của đơn vị và gửi lên Tổng cục Hải quan để thẩm định và tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tài chính.

Trên đây là một số thông tin giải thích phí hải quan là gì? Hy vọng nội dung bài viết của Hàng Quảng Châu 24h sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về lĩnh vực này để thực hiện trách nhiệm nộp phí, lệ phí hải quan đầy đủ, đúng pháp luật.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Ms Sinh

096 232 1688

Ms Quỳnh

086 791 1688

TIỆN ÍCH ĐẶT HÀNG

Công cụ đặt hàng taobao, 1688 trên Chrome và Cốc Cốc tiện lợi và nhanh chóng.

*Lưu ý: chỉ sử dựng trên máy tính

ỨNG DỤNG ĐẶT HÀNG

Tải ứng dụng HANGQUANGCHAU24H

YOU MAY LIKE

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll to Top