Nhập Hàng Trung Quốc, Đặt Hàng Quảng Châu Trung Quốc

Chính sách bảo mật thông tin

Hàng Quảng Châu 24H cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng.

1. Bảo mật thông tin nguồn hàng

  • Hàng Quảng Châu 24H cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của Hàng Quảng Châu 24H là hành vi được nghiêm cấm.

  • Hàng Quảng Châu 24H chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng Hàng Quảng Châu 24H.  

2. Bảo mật thông tin cá nhân

  • Khi đăng nhập thông tin tại hệ thống hangquangchau24h.vn chúng tôi cam kết thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối không bị rò rỉ sang bên thứ 3.

  • Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký trên Hàng Quảng Châu 24H được bảo mật tuyệt đối. Hàng Quảng Châu 24H cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong hoạt động giao dịch với Khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc Khách hàng của riêng Hàng Quảng Châu 24H.

3. Chính sách lưu trữ thông tin

  • Hàng Quảng Châu 24H sẽ lưu trữ thông tin (đơn hàng, tài chính) của Khách hàng trên hệ thống server của Hàng Quảng Châu 24H.

  • Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, Hàng Quảng Châu 24H có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.

  • Hàng Quảng Châu 24H sẽ ghi lại các hành động / thao tác và các nội dung trao đổi của Khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Hàng Quảng Châu 24H nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự rõ ràng của giao dịch, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.

096.232.1688